loading...

Tới thăm “dạ dày” của Quân đội Nhân dân Việt Nam

baosang.net

Kho 205 (Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần) vốn được ví như “rốn”, “dạ dày” của các loại hàng quân nhu chiến lược trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-2

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-3

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-4

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-5

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-6

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-7

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-8

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-9

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-10

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-11

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-12

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-13

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-14

Toi tham “da day” cua Quan doi Nhan dan Viet Nam-Hinh-15

Đọc tin gốc

Bình luận