Tuyển taekwondo khổ luyện bằng dụng cụ đặc biệt trước SEA Games

baosang.net

Vai trò của chuyên gia Hàn Quốc, sự khổ luyện của các vận động viên cùng các bài tập đặc biệt hứa hẹn sẽ mang lại mùa gặt vàng thành công cho tuyển taekwondo Việt Nam.

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-2

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-3

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-4

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-5

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-6

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-7

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-8

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-9

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-10

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-11

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-12

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-13

Tuyen taekwondo kho luyen bang dung cu dac biet truoc SEA Games-Hinh-14

Đọc tin gốc

Bình luận