Việt Nam bắn thử nghiệm pháo tự hành 105mm kiểu mới

baosang.net

Tổng cục Kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc đã bắn nghiệm thu thành công pháo tự hành 105mm gắn trên xe Ural-43200710.

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-2

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-3

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-4

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-5

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-6

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-7

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-8

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-9

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-10

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-11

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-12

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-13

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-14

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-15

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-16

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-17

Viet Nam ban thu nghiem phao tu hanh 105mm kieu moi-Hinh-18

Đọc tin gốc

Bình luận